historia człowieka, który zasłonił się plecami (poddał się nadziei), ściąga rękawiczkę

ściąga rękawiczkę

kropki