PRZYPADEK | czekoladowy policjant wchodzi na maszt