PRZYPADEK | niedorośnięte nóżki połamane spojrzenia