a ty? wysypuję mąkę na podłogę, nie oglądam żadnej ze swych grzyw

wysypuję mąkę na podłogę

przecinki