potem

potem rozmawialiśmy o prawdzie
prawda jest tak szybka, że nigdy jej nie złapiemy