potem

potem rozmawialiśmy o śmierci
śmierć przylepia nam twarz, pompuje w nas krew