drzewo nikogo

drzewo nie szuka wioseł droga nie zna nikogo